Educatief materiaal

Tijdens de corona pandemie in 2020 bleek er door het thuisonderwijs behoefte aan educatief materiaal. Eenvoudige maar duidelijke instructiefilmpjes over verschillende onderwerpen. In eerste instantie voor de basis, dus rekenen, taal en lezen. Op dit moment zijn wij de mogelijkheden aan het bekijken om dit verder uit te breiden naar bijvoorbeeld geschiedenis en aardrijkskunde. 


De filmpjes zijn op thema gerangschikt en kunnen gebruikt worden bij het thuisonderwijs, huiswerkopdrachten of het opfrissen van je kennis. 


TaalRekenenBegrijpend lezenVoor leerkrachten


1 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.