Over ons

Stichting De Fantasie Compagnie is opgericht in 2017 met als doel het organiseren van kinderactiviteiten voor met name kinderen die het minder goed hebben. Dit doen wij door middel van het organiseren van, of medewerking verlenen aan diverse evenementen. Wij zijn actief op vijf domeinen:

  • Goede doelen
  • Sinterklaas
  • Halloween
  • Kerst
  • Educatie

 


Goede doelen


Onder het motto "Feest voor iedereen" proberen wij de wereld van kinderen die het minder getroffen hebben of mensen die eenzaam zijn een beetje mooier te maken. Dit door bijvoorbeeld Sint en zijn Pieten of de Kerstman op bezoek te laten gaan bij arme gezinnen, uiteraard ook met cadeaus. Hiervoor werken wij samen met organisaties als de voedselbank en soortgelijke projecten. Een ander mooi voorbeeld is de Sinterklaasbingo die wij samen met een verzorgingshuis jaarlijks organiseren. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan goede doelen evenementen door het beschikbaar stellen van mens en materiaal of door het verlenen van onze medewerking aan de organisatie en uitvoering van het evenement. Een voorbeeld hiervan is Stichting Opkikker, waarvoor we al enkele jaren acteurs leveren voor de Opkikkerdagen. 


Sinterklaas


Wie kent hem niet? Vanaf de zaterdag na Sint Maarten is de Goedheiligman in het land. De Fantasie Compagnie helpt deze kindervriend waar mogelijk om het hele proces tot aan pakjesavond vlekkeloos te laten verlopen. In aanloop naar de aankomst zenden wij de webserie "Vertelsels van Sinterklaas" uit, waarin de kinderen een kijkje in de keuken van de BV Sinterklaas kunnen nemen. Verder beheren wij een groot deel van de Alphense agenda van Sinterklaas. bezoeken we huizen, scholen, instellingen en organisaties, geven we bedrijfsshows voor grote en kleine bedrijven en produceren we De Grote Sinterklaasshow in Theater Castellum. Naast dit alles organiseren wij samen met Stichting MAX een Pietendisco voor kinderen en zwaaien we op 6 december Sinterklaas weer uit tijdens de officiële Alphense Uittocht van Sinterklaas.


Halloween


In 2019 dreigde de Alphense Halloweentocht door het stadscentrum niet door te gaan. Twee weken voor de bewuste datum wisten een aantal Alphenaren ons hierop te attenderen, twee weken later was de Halloweentocht 2.0 met 650 deelnemers een groot succes. Een jaarlijkse traditie was geboren. Daarnaast hebben we in 2021 het pand van Poppodium MAX omgebouwd tot een spookhuis: de Fright Factory. In de herfstvakantie konden kinderen overdag komen griezelen, en werd het 's avonds voor de jongeren en volwassenen nét weer even wat griezeliger. Beide activiteiten zijn inmiddels jaarlijkse activiteiten geworden. Daarnaast organiseren wij voor meerdere opdrachtgevers kleine en middelgrote Halloween evenementen/activiteiten.


Kerst


Na Sinterklaas is het tijd voor Kerst. De verre neef van de Sint komt ook bij gezinnen thuis met cadeautjes. Daarnaast organiseren wij voor een van onze opdrachtgevers een kerstactiviteit en denken we mee met bedrijven over een ludieke manier om de kerstattenties uit te delen. 


Educatie


Tijdens de eerste lockdown bleek er onder leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs behoefte te zijn aan instructiefilmpjes voor verschillende vakken. Met een aantal onderwijsmensen binnen onze organisatie, waren de eerste instructiefilmpjes binnen no time een feit. Op dit moment werken we hard aan een concept waarin we korte educatieve filmpjes maken over verschillende onderwerpen. 


Organisatie / vrijwilligersbeleid

De Fantasie Compagnie is voor 100% een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding buiten de declaraties van daadwerkelijk voor de stichting gemaakte onkosten. 

 

Vrijwilligersbeleid

Iemand die voor onze stichting vrijwilligerswerk wil doen, zal uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Voor bepaalde functies vragen wij altijd naar referenties. Vrijwilligers zijn gehouden aan een gedragscode in het kader van sociale veiligheid. Het streven is om alle vrijwilligers op regelmatige basis een VOG te laten overleggen. De vrijwilligerscoördinator functioneert als vertrouwens(contact)persoon, daarnaast is het altijd mogelijk om een van de leden van het dagelijks bestuur te benaderen. 

 

Download
Gedragscode
Gedragscode Fantasie Compagnie.pdf
Adobe Acrobat document 398.0 KB

Social Media

1 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.