Over ons

Stichting De Fantasie Compagnie is opgericht in 2017 met als doel het organiseren van kinderactiviteiten voor met name kinderen die het minder goed hebben en de instandhouding van het Sinterklaasfeest. Dit doen wij door middel van het organiseren of medewerking verlenen aan diverse evenementen. Daarnaast produceren wij het Lokaal Sinterklaassjournaal en de Grote Sinterklaasshow in het theater.


Goede doel

Onder het motto "Feest voor iedereen" proberen wij de wereld van kinderen die het minder getroffen hebben of mensen die eenzaam zijn een beetje mooier te maken. Dit door bijvoorbeeld Sint en zijn Pieten of de Kerstman op bezoek te laten gaan bij arme gezinnen, uiteraard ook met cadeaus. Hiervoor werken wij samen met organisaties als de voedselbank en soortgelijke projecten. Een ander mooi voorbeeld is de Sinterklaasbingo die wij samen met een verzorgingshuis jaarlijks organiseren. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan goede doelen evenementen  door het beschikbaar stellen van mens en materiaal of door het verlenen van onze medewerking aan de organisatie en uitvoering van het evenement.

 

Voor deze evenementen zijn wij afhankelijk van donateurs, sponsoren en de opbrengsten van de verhuur


Organisatie / vrijwilligersbeleid

De Fantasie Compagnie is voor 100% een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding buiten de declaraties van daadwerkelijk voor de stichting gemaakte onkosten. 

 

Vrijwilligersbeleid

Iemand die voor onze stichting vrijwilligerswerk wil doen, zal uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Voor bepaalde functies vragen wij altijd naar referenties. Vrijwilligers zijn gehouden aan een gedragscode in het kader van sociale veiligheid. Het streven is om alle vrijwilligers op regelmatige basis een VOG te laten overleggen. De vrijwilligerscoördinator functioneert als vertrouwens(contact)persoon, daarnaast is het altijd mogelijk om een van de leden van het dagelijks bestuur te benaderen. 

 

Download
Gedragscode
Gedragscode Fantasie Compagnie.pdf
Adobe Acrobat document 398.0 KB

Social Media