Organisatie

In 2021 bleek dat ons aanbod dermate gegroeid was, dat de organisatiestructuur breder opgezet moest gaan worden. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur waarin vrijwilligers in werkgroepen en commissies samen verantwoordelijk zijn voor de organisatie en uitvoer van de activiteiten. De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:


Organisatie / vrijwilligersbeleid

De Fantasie Compagnie is voor 100% een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding buiten de declaraties van daadwerkelijk voor de stichting gemaakte onkosten. 

 

Vrijwilligersbeleid

Iemand die voor onze stichting vrijwilligerswerk wil doen, zal uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek. Voor bepaalde functies vragen wij altijd naar referenties. Vrijwilligers zijn gehouden aan een gedragscode in het kader van sociale veiligheid. Het streven is om alle vrijwilligers op regelmatige basis een VOG te laten overleggen. De vrijwilligerscoördinator functioneert als vertrouwens(contact)persoon, daarnaast is het altijd mogelijk om een van de leden van het dagelijks bestuur te benaderen. 

 

Download
Gedragscode
Gedragscode Fantasie Compagnie.pdf
Adobe Acrobat document 398.0 KB

Social Media

1 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.