Sponsoring: een onmisbare schakel!

Stichting De Fantasie Compagnie is opgericht in 2017 met als doel het organiseren van kinderactiviteiten voor met name kinderen die het minder goed hebben. Dit doen wij door middel van het organiseren van, of medewerking verlenen aan diverse evenementen. De Fantasie Compagnie is voor 100% een vrijwilligersorganisatie en voor de inkomsten afhankelijk van donateurs.

 

Gelukkig zijn er een aantal (Alphense) bedrijven die ons doel ondersteunen in geld, goederen of diensten. Dit is nog niet genoeg om alle kosten te dragen, aan de andere kant willen we de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk houden door maximaal een kostendekkende deelnemersbijdrage te vragen.

 

Wilt u ons zakelijk ondersteunen? Mail dan naar PR@fantasiecompagnie.nl en we maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Uiteraard is het doen van een eenmalige donatie via onze betaalpagina ook mogelijk, particulieren kunnen daarnaast ook Magical Friend worden.  

Onze trouwe sponsoren:


1 Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heffen en vermelden wij geen omzetbelasting.